Děkujeme!

Pomalu nám začíná docházet, co se opět událo tuto sobotu v klubech Plzně. Bezmála 2000 lidí udělalo party, na kterou se opravdu nezapomíná a my bychom vám za to chtěli poděkovat.
Bez vás by to prostě nešlo a řekli bychom, že takovou jízdu nepředpovídal ani Vlastík Plamínek!
Dále bychom chtěli poděkovat všem interpretům za luxusní výkony a všem partnerům a spolupracovníkům, díky nimž byla Plzeňska taková, jaká byla. Za velkou podporu pak výslovně Alfa-TiskPapírna Plzeň a Pilsen Live
DĚKUJEME